ثبت نام

لطفا ضمن تکمیل قالب ذیل به سوالات نگاشته شده به طور دقیق و کامل پاسخ فرمایید.
 • 0
 • الف- داده های فردی:
  1
 • نام:*
  2
 • نام خانوادگی:*
  3
 • تاریخ تولد:*
  4
 • تاریخ:*
  5
 • شماره تماس ثابت:*
  6
 • شماره تلفن همراه:*
  7
 • شماره ملی:*
  8
 • شغل:*
  9
 • نشانی:*
  10
 • 11
 • ب- داده های آموزشی و شغلی: ب- 1- در صورت اشتغال به تحصیل:
  12
 • رشته تحصیلی:*
  13
 • مقطع تحصیلی:*
  14
 • نام دانشگاه محل تحصیل:*
  15
 • سطح تحصیلی:*
  16
 • 17
 • ب- ۲- در صورت فارغ التحصیلی:
  18
 • آخرین مقطع فارغ التحصیلی:*
  19
 • رشته تحصیلی:*
  20
 • معدل کل مقطع کارشناسی:*
  21
 • معدل کل آخرین مقطع تحصیلی:*
  22
 • نام دانشگاه محل تحصیل:*
  23
 • 24
 • ج- تمایلات شغلی:(لطفا حسب اولویت و علاقه شماره گذاری فرمایید):
  25
 • تمایلات شغلی:*
  قضاوت
  وکالت
  امور دفتری دادگاه
  سردفتر اسناد رسمی
  مشاور حقوقی و نمایندگی قضایی
  غیره
  26
 • 27
 • د- تمایل و گرایشهای علمی، حقوقی به ترتیب اولویت (لطفا حسب اولویت و علاقه شماره گذاری فرمایید):
  28
 • تمایل و گراشهای علمی، حقوقی*
  حقوق مدنی (حقوقی)
  حقوق کیفری
  حقوق خانواده
  حقوق عمومی اداری
  حقوق تجارت
  29
 • 30
 • ه- مرجع یا مراجع مورد علاقه برای حضور و یا فعالیت مهارتی (لطفا حسب اولویت و علاقه شماره گذاری فرمایید):
  31
 • مرجع یا مراجع مورد علاقه*
  دادگاه های حقوقی
  دادگاه های کیفری
  دادسراهای عمومی انقلاب
  دادگاه های انقلاب
  دیوان عدالت اداری
  ادارات ثبت و دوایر اجرایی ثبت
  32
 • 33
 • و- تمایل دارید در دوره مدرسه عالی مهارتی حقوق در کدام نقش قرار گیرید؟ (لطفا حسب اولویت و علاقه شماره گذاری فرمایید):
  34
 • انتخاب نقش*
  قاضی دادگاه
  قاضی دادسرا
  وکیل دادگستری
  امور اداری و دفتری دادگاه یا دادسرا
  فقط حاضر، ناظر و مستمع در جلسات رسیدگی
  35